Hva er rebalansering?

I Kron lager vi ulike sammensetninger av investeringer. Noen investeringer vil ha en positiv utvikling, mens andre vil ha en negativ utvikling. Ved å rebalansere porteføljen, vil vi kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen i porteføljen din opprettholdes. Det betyr at du kan holde deg til den planen du har satt på kontoen din, og ikke minst, holde deg til den risikoen du bestemte deg for.

Rebalansering av porteføljer skjer periodisk og ved store endringer i markedet.