Hva er rebalansering?

I Kron lager vi ulike sammensetninger av investeringer. Noen investeringer vil ha en positiv utvikling, mens andre vil ha en negativ utvikling. Ved å rebalansere porteføljen, vil vi kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen i porteføljen opprettholdes og er i balanse.

Rebalansering av porteføljer skjer periodisk og ved store endringer i markedet. Du som kunde vil som regel bli informert når dette skjer.