Hva er rentefond, likviditetsfond og obligasjonsfond?

Kort fortalt
Både likviditetsfond og obligasjonsfond er rentefond. Rentefond som investerer i rentepapirer med kort løpetid, maksimalt 1 år, kalles likviditetsfond. Disse kan brukes til for eksempel bufferkapital og regnes som et alternativ til høyrentekonto i bank. Investerer fondet i rentepapirer med lengre løpetid, kalles de obligasjonsfond. Disse har høyere forventet avkastning, men også høyere risiko.

Du kan se hvilke rentefond vi tilbyr i fondslisten vår (velg Rentefond i menyen). Det kan være nyttig å sortere disse etter pris og risiko. Vi tilbyr også en egen Rentefondskonto for deg som vil investere i likviditetsfond.

Mer om obligasjonsfond og likviditetsfond
Et obligasjonsfond er et fond som investerer i rentepapirer med en løpetid over ett år og er en type rentefond. En obligasjon er et bevis på at man har lånt bort penger, og obligasjonen angir hvilken rente det er på lånet, samt hvor lang låneperioden er.

Sagt på en annen måte, så vil det å eie en obligasjon gi deg renteinntekter som du får ved å låne bort penger. Obligasjonsfond har som regel lavere risiko enn aksjefond og kombinasjonsfond. Dette gir sparere i obligasjonsfond en mer forutsigbar utvikling.

Risikoen og forventet utvikling i et obligasjonsfond styres av to faktorer: Hvor lang tid lånet er gitt på, og hvor stor risikoen er for at enkelte lån i fondet ikke blir tilbakebetalt.

Lengre løpetid på rentepapirene øker risikoen, fordi en endring i rentenivået da vil påvirke verdien på obligasjonen i større grad. Vær oppmerksom på at økte renter gjør at en obligasjon blir mindre verdt, mens lavere renter vil gjøre obligasjonen mer verdt.

Eksempel: I 2022 har det generelle rentenivået i økonomien steget voldsomt, også på tvers av landegrenser. Dette har ført til at verdien på mange obligasjoner har falt kraftig, og dette har særlig rammet obligasjonsfond med lang løpetid på lånene.

De obligasjonsfondene med høyest risiko kalles ofte høyrentefond, high yield eller junk bonds, og låner ut til bedrifter med høy sjanse for at de ikke klarer å betale tilbake. De rentefondene med lavest risiko kalles likviditetsfond, og låner ut til sikre bedrifter, kommuner eller stater, med låneperiode på under ett år.