Hva er totalkostnad for Kron IPS?

Vi tar et årlig forvaltningshonorar som varierer mellom 0,12 - 0,4 % avhengig av tema og innestående beløp.

Fondene vi kjøper har en kostnad på mellom 0,07 % - 0,40 % avhengig av temaet du velger.

Under finner du et eksempel på pris for vårt billigste tema "Indeks". Om du ønsker andre tema vil prisen være høyere.

Ta gjerne kontakt på chatten om du har spørsmål om kostnader.

Mange leverandører tar også et ekstra honorar ved utbetaling av IPS. Dette honoraret tar ikke vi.