Hva er Verdipapirforetakenes sikringsfond?

Alle verdipapirforetak, inkludert Kron, har pliktig medlemskap i Verdipapirforetakenes sikringsfond. Fondet sikrer kundenes midler og investeringer som oppbevares eller forvaltes av foretaket.

Du kan lese mer om sikringsfondet ved å klikke her: www.verdipapirforetakenessikringsfond.no