Hva med pensjonister? Er det egne regler for dem med AFP, og er det ulike regler om du har begynt å bruke av pensjonskapitalen eller ikke?

AFP, fripoliser og pensjonskapitalbevis som er under utbetaling kan dessverre ikke flyttes. Som pensjonist kan du derfor ikke få egen pensjonskonto, men du vil fortsatt ha tilgang på rabatt på IPS og fondssparing via Kron.