Hva skjer hvis et medlem med Kron pensjonskonto melder seg ut av foreningen?

Du vil ikke lenger ha tilgang til medlemsprisene hvis du melder deg ut, men Kron vil fortsatt gi deg konkurransedyktige priser på forvaltning av din pensjonskonto. Disse vil ikke være like gode som det du får som medlem.