Hva skjer hvis et medlem med Kron pensjonskonto melder seg ut av foreningen?

Hvis du melder deg ut vil du ikke lenger ha tilgang til medlemsprisene, men Kron vil fortsatt gi deg konkurransedyktige priser på forvaltning av din pensjonskonto. Disse vil ikke være like gode som det du får som medlem.