Hva slags pensjonsprodukter inkluderes i Egen pensjonskonto?

Innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis (PKB), IPA og IPS opprettet før 2017​.

Har du de to sistnevnte produktene, burde du konvertere dem til pensjonskapitalbevis der du er for at de skal samles automatisk.