Hvilke fond er inkludert i indekspakken for pensjon?

Fond

Andel

Kron Indeks Global

80 %

Storebrand Indeks - Nye Markeder

10 %

KLP AksjeNorden

10 %