Hvilke fond investerer Kron Rentefondskonto i?

Kron Rentefondskonto er vårt alternativ til tradisjonell banksparing. Her kan du oppnå bedre avkastning enn på en vanlig høyrentekonto i banken, samtidig som du tar svært lav risiko.

Per 30. september 2022 investeres pengene slik:

Fond

Vekting

Alfred Berg Likviditet

50 %

KLP Likviditet

41 %

Storebrand Likviditet

9 %

Oversikten vil oppdateres når det gjøres endringer i porteføljen.