Bli kunde

Hvilke konsesjoner har Kron?

Om Kron

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Krons konsesjoner fra Finanstilsynet

Kron AS har konsesjon fra Finanstilsynet for:

  • Aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt
  • Investeringsrådgivning
  • Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter
  • Tillatelse til å opptre som forvalter (nominee)

Kron AS er eid av Formuesforvaltning AS som er underlagt konsolideringsplikt. Informasjon om ansvarlig kapital i Formuesforvaltning AS finnes på hjemmesiden Formue.no.

Pr 31.12.2018 hadde Kron AS MNOK 15 i ansvarlig kapital.

Les mer:
- Hva skiller Kron fra banker og andre finansielle rådgivere?
- Hvilke etiske retningslinjer følger Kron?
- Hva er FATCA?