Hvilke konsesjoner har Kron?

Kron AS er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og har konsesjon fra Finanstilsynet for følgende tjenester:

  • Verdipapirfondsforvaltning
  • Individuell porteføljeforvaltning

samt konsesjon for tilleggstjenestene:

  • Investeringsrådgivning
  • Oppbevaring og forvaltning av fondsandeler

Kron har også konsesjon for tillatelse til å opptre som forvalter (nominee)

Pr 31.12.2018 hadde Kron AS MNOK 15 i ansvarlig kapital .