Hvor kan jeg sende klager?

Kunder som ikke er fornøyde med Kron sine tjenester, oppfordres til å ta kontakt med oss så snart som mulig, så vi kan hjelpe deg. Vi anbefaler at saken i første omgang tas opp med oss på chat. Dersom du fortsatt opplever misnøye, kan du sende en skriftlig klage til vår Compliance & Risk-avdeling.

Etter at du har sendt en skriftlig klage per e-post til oss, vil du motta en bekreftelse på dette og deretter undersøkes saken. En skriftlig redegjørelse for den beslutningen som er fattet i saken vil deretter sendes når klagen er ferdigbehandlet. Eventuell videre klagebehandling vil håndteres via Finansklagenemda, og eventuelt videre av alminnelige domstoler.

Kundeklager kan sendes til compliance@kron.no .