Hvor kan jeg sende klager?

Kunder som ikke er fornøyde med Kron sine tjenester oppfordres til å ta kontakt med oss så snart som mulig så vi kan hjelpe deg. Vi anbefaler at saken i første omgang tas opp med oss på chat. Dersom du fortsatt opplever misnøye kan du sende en skriftlig klage til vår Compliance & Risk avdeling.

Etter man har sendt en skriftlig klage per e-post til oss vil du motta en bekreftelse på dette og saken deretter undersøkes. En skriftlig redegjørelse for den beslutning som er fattet i saken vil deretter sendes når den er ferdigbehandlet. Eventuell videre klagebehandling vil håndteres via alminnelige domstoler.

Kundeklager kan sendes til compliance@kron.no .