Hvordan investeres pensjonen hos Kron?

Standardvalget i Kron er indekspakken . Dette er en av de rimeligste indekspakkene på markedet og investerer i tillegg med en bærekraftig profil. Hvis du ønsker å sette ditt preg på pensjonen kan du velge å legge ekstra fokus på spesifikke bærekraftsområder. Da siler vi ut endra flere selskaper, for eksempel selskaper i olje og gass-sektoren. Forskjellen her er at man får enda mer samfunnsansvar i form av at alle oljeselskaper ekskluderes, inkludert Equinor, som jo også driver med Havvind. Du kan også velge å investere mer i selskaper med fokus på miljøteknologi. Begge valgene kan føre til at avkastningen kan svinge noe mer enn standardvalget.

I Kron kan du også plukke fond helt selv. Vi har en av Norges laveste plattformavgift for aktive fond. Vi gir deg mulighet til å velge fondspakker basert på ulike temaer og enkeltstående fond, med et rikt utvalg av indeksfond.

I vår fondsliste kan du se en fullstendig oversikt over våre indeksfond, aktive fond, fondspakker m.m. Husk å huke av "Vis fond tilgjengelig for pensjon".