Hvordan kan jeg være sikker på at pensjonen min står trygt i Kron?

Kron forvalter pensjon gjennom sin konsesjon som forvaltningsselskap for verdipapirfond. Det betyr at til forskjell fra livselskapene, vil ikke pensjonspengene stå bokført under Kron sin balanse, men adskilt fra egne penger. Kron bruker DNB som samarbeidspartner på bankkonto og lagring av verdipapirfondsandeler. Skulle det skje noe med Kron, så vil ikke det påvirke pensjonspengene dine og du kan flytte pengene til en annen leverandør.