Hvordan trekker jeg fra honoraret til Kron på skattemeldingen?

Kron tar et forvaltningshonorar årlig, avhengig av hvor mye du har stående inne. Dette honoraret dekker vår fondsutvelgelse, rådgivning og annen oppfølgning. Du kan trekke fra honoraret på skattemeldingen.

Vi skulle gjerne meldt inn dette inn for deg, men Skatteetaten har ikke latt oss gjøre det. Det er allikevel ganske enkelt for deg å få det inn i skattemeldingen.

Hvordan finner jeg forvaltningshonoraret?

  • Logg inn på nettsiden eller i appen
  • Videre trykker du på «dokumenter» (via Profil i appen)
  • Åpne dokumentene «årsoppgave aksjesparekonto» og «årsoppgave verdipapirfond»
  • Bla deg til siste side i begge dokumentene
  • Legg sammen totalkostnadene i begge dokumentene. Dette beløpet skal legges inn i skattemeldingen

Hvordan legger jeg inn dette i skattemeldingen?

  • Åpne skattemeldingen
  • Bla deg ned til delen «finans»
  • Under delen «ønsker du å oppgi andre opplysninger under temaet «finans»? - trykk på «forvaltningskostnader»
  • I kolonnen med «verdipapirforvaltning» skriver du inn beløpet
  • Det var det!