Er det valutasikring i indekspakken for pensjon?

Indekspakken bruker ikke valutasikring. Valutasikring betyr at avkastningen i utenlandske investeringer realiseres i norske kroner. Det vil si at man inngår et veddemål om at kronen vil være sterkere enn utenlandske valutaer i fremtiden. Valutasikring bidrar ikke til å redusere svingningene i en global aksjeportefølje fra måned til måned, fordi den norske kronen har en tendens til å svekke seg ved markedsuro. Det er betydelige kostnader ved valutasikring, og Kron anbefaler generelt sett ikke å gjøre det for langsiktig investerte penger.

Dersom du allikevel ønsker å valutasikre investeringene dine, kan du overstyre vår anbefaling ved å velge Kron Indekspakke - Valutasikret .