Hvorfor gjør Kron endringer i Kron Indeks Global?

Kron ønsker å gjøre denne endringen av flere årsaker. En av årsakene er at mange kunder ønsket at Kron Indeks Global skal ligne mer på de største indeksfondene i det norske markedet, og med denne endringen i mandat vil det bli tilfellet. Fondet vil også ha en annen tilnærming til bærekraft, som innebærer at vi sammen i større grad kan påvirke selskapene som eies i en mer bærekraftig retning.