Hvorfor kan ikke det samme skje med Kron som med pensjonsselskapet Silver?

Silver var selvutnevnte eksperter på fripoliser med avkastningsgaranti. Slike investeringer krever en høyere sikkerhet gjennom kapital som, Silver ikke klarte å opprettholde. Derfor ble selskapet satt under offentlig administrasjon og pensjonsmidler ble flyttet til andre aktører med tap. Kron tilbyr ikke slike investeringer, men kun Individuell pensjonssparing (IPS), Egen pensjonskonto (EPK) og pensjonskapitalbevis (PKB) innenfor pensjon. Dette er produkter uten avkastningsgaranti, hvor Kron ikke fører dette opp i sin balanse. Derfor vil kunders pensjon kunne flyttes i sin helhet til videre forvaltning hos et annet selskap dersom noe skulle skje med Kron.