Etter at pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011 har ansvaret for sparing til egen pensjon blitt enda viktigere. Avhengig av hvilken pensjonsordning du har gjennom jobben vil inntekten kunne reduseres helt ned til 40 % når pensjonstiden begynner. Dette reduserer mulighetene for en aktiv pensjonstilværelse.

Pensjon er bygd opp av tre byggesteiner.

Fra folketrygden

18,1 % av lønnen din blir hvert år satt av til pensjonssparing. Dette utgjør for de fleste sirka halvparten av lønnen vår.

Fra arbeidsgiver

Det varierer hvor mye arbeidsgiver setter av til pensjon. Minimum 2 % av lønnen din må settes av. Offentlige ansatte har som regel en tjenestepensjon. Denne skal sammen med pensjonssparingen fra folketrygden utgjøre 66 % av lønnen.

Egen sparing

De fleste av oss ønsker en romslig pensjonstid med 80 % eller mer av lønnen som pensjonist. For å oppnå dette må man spare selv ved siden av.

Ved å spare langsiktig gjennom Kron øker du sannsynligheten for en romslig pensjonstid og hva muligheten til å fortsette å leve livet slik du ønsker. Prøv en gratis spareplan og se hvor enkelt det kan være.