Jeg har flyttet pensjon til Kron, men "Norsk Pensjon" klarer ikke beregne pensjonen min da den ikke tar med den andelen som ligger hos Kron. Når er dette på plass slik at jeg får det beste anslaget?

Svar: Vi mangler foreløpig informasjon om hvor mye arbeidsgiver sparer for deg, og dette hindrer oss fra å levere tall som kan gi mening for deg for senere beregninger. Det forventes at dette er på plass ila neste år og at vi da kan koble oss opp ordentlig.