Jeg har nylig byttet fra offentlig til privat sektor og mister dermed min AFP. Hvor mye må jeg spare for å kompensere for det jeg taper i AFP.

Svar: Det blir vanskelig å gi et konkret beløp på dette, og det varierer også rundt din alder. Men er du født etter 1963 skal AFP beregnes basert på 4,21 % av inntekt opptil 7,1 G (840 000 kr). Så det er kanskje et godt sted å starte med sparingen, at hvis du tjener 500 000 kr så må du spare ca. 21 000 kr i året. Da må du i teorien også ta inn tapt AFP for tidligere år.

Men på slutten av dagen så er dette et spørsmål om hva du kan og vil spare. Og det viktigste er nok at du sparer underveis.