Kan man bytte leverandør av pensjonskonto på et senere tidspunkt?

Ja, du står fritt til å bytte leverandør hvis du skulle ønske det. Det kan man gjøre så ofte man vil, og Kron vil ikke belaste deg noe for dette.