Kan man bytte pensjonsleverandør på et senere tidspunkt?

Ja. Du står fritt til å bytte leverandør hvis du skulle ønske det. Det kan man gjøre så ofte man vil og Kron vil ikke belaste deg noe for dette.