Klagebehandling

Hvis det er noe du er misfornøyd med, eller ønsker å rette en klage så vil vi høre fra deg snarest mulig!

At du er fornøyd med oss er et av våre viktigste mål, og vi vil strekke oss langt for å hjelpe deg på en god og effektiv måte.

For å klage anbefaler vi en av følgende framgangsmåter:

1. Ta kontakt med oss på chatten
På chatten vil du kunne snakke direkte med en rådgiver i Kron som hjelper deg. Vi får løst de aller fleste saker her.

2. Kontakt vår klageansvarlige på epost
Hvis du ikke finner en løsning på chatten, så ønsker vi at du sender en skriftlig klage til vår klageansvarlige på: compliance@kron.no
Vi svarer på klager så snart som mulig, og senest innen 10 virkedager.

3. Kontakt Finansklagenemda
Skulle du ikke være enig i utfallet på klagen, kan du ta saken videre til Finansklagenemda.
Du finner mer informasjon om nemndsprosessen på www.finkn.no