Koster det noe å flytte pensjonskapitalbevis (PKB) til Kron?

Kron tar ingen kostnader for å flytte pensjonskapitalbevis (PKB), men den pensjonsleverandøren du flytter fra kan ta betalt. Dette kan du sjekke via deres kundeservice/hjemmeside.