Lydopptak av telefonsamtaler

Kron tar lydopptak av alle telefonsamtaler med rådgivere som omhandler investeringsrådgivning i Kron (inkl. mobiltelefon) som følge av lovkrav for verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum tre år.

For mer informasjon ta kontakt med Compliance-avdelingen: compliance@kron.no