Lydopptak av telefonsamtaler

Kron AS er lovpålagt å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler mellom våre finansielle rådgivere og kunder. Dette er for å kunne dokumentere muntlig kommunikasjon av investeringsrådgivning. Lydopptakene vil bli lagret i minimum tre år.

For mer informasjon vedrørende opptak av telefonsamtaler, er du velkommen til å ta kontakt med vår Compliance & Risk-avdeling på e-post: compliance@kron.no