Må jeg betale skatt når jeg flytter til Kron?

Nei, i utgangspunktet ikke. Du kan flytte en aksjesparekonto fra én leverandør til en annen uten at dette utløser gevinstskatt.

Du kan imidlertid havne i en posisjon der du må skatte av gevinsten din dersom du velger en høy andel rentefond ved flytting til Kron.

Bakgrunnen for dette er at du alltid kan gjøre et skattefritt uttak av det innskutte beløpet på en aksjesparekonto, mens du må skatte når du tar ut eventuell gevinst.

La oss se på et talleksempel:

Du har 100 000 kr på en aksjesparekonto, der 50 000 kr er innskutt beløp og 50 000 kr er avkastning du har opparbeidet deg. Når denne kontoen flyttes til Kron, utløses ingen skatt. Så dersom du viderefører kontoen med 100 % aksjer, vil du være i akkurat samme skattemessige posisjon som før du flyttet kontoen til Kron.

Velger du imidlertid en andel rentefond her hos Kron, plasserer vi dette utenfor aksjesparekontoen din. Dette skyldes at rentefond eller kombinasjonsfond med høy renteandel ikke kan stå på en aksjesparekonto.

Da må vi nødvendigvis flytte midler fra aksjesparekontoen din over i rentefond. Dette vil regnes som uttak fra aksjesparekontoen, og spiser av det skattefrie uttaksbeløpet ditt. Gjøres dette i stor nok grad (over halvparten av beholdningen i talleksempelet ovenfor), vil det utløse gevinstskatt.

Vil du være helt sikker på å unngå skatt ved flytting til Kron? Velg en sammensetning av fond og/eller fondspakker som gir deg 100 % aksjer i porteføljen.