Må jeg betale skatt når Kron endrer investeringene mine?

Kron gjør aldri unødvendige endringer i dine investeringer. Vi vil alltid vurdere endringer opp mot potensiell realisering av gevinst. Dersom vi gjør en nødvendig endring, vil dette kunne medføre skatt på gevinst.

Fra 1. september 2017 tiltrådte de nye reglene for aksjesparekontoer og alle aksjefond og ETF-er ble flyttet til aksjesparekonto. Alle endringer innenfor aksjesparekontoer vil dermed ikke være skattepliktig.

Når man bytter mellom rentefond, eller fra rentefond til aksjesparekontoen kan dette medføre skatt av gevinst. Hvis det realiseres en gevinst i forbindelse med denne endringen vil denne gevinsten være skattepliktig.

Dersom man bytter fra aksjefond til rentefond kan dette medføre skatt dersom beløpet som byttes er større en innskuddet ditt på aksjesparekontoen. Dette er veldig sjeldent og vil som regel bare skje om du bytter fra en plan med høy risiko til en plan med veldig lav risiko.