Når bør jeg flytte pensjonen min?

Prisen du betaler for pensjonen din vil ha stor påvirkning på den totale pensjonskassa. Jo yngre du er, jo mer uttelling vil du ha for å ta grep og sjekke kostnader og investeringsvalg. Det lønner seg å flytte og samle pensjonen hos en leverandør som har lav pris og gode investeringspakker. En høy aksjeandel fra ung alder vil også gjøre en stor forskjell for pensjonen din.

Du kan lese mer om priser på pensjonsprodukter i Kron her

Her kan du lese mer om hvordan vi investerer