Rapporterer Kron automatisk inn på skattemeldingen?

Ja, det vi rapporterer automatisk inn på skattemeldingen din. Dette gjelder alle dine beholdninger, gevinster og tap.

Bilaget for forvaltningshonorar er du nødt til å føre inn selv på selvangivelsen. På bilaget vil vi lage en oversikt med instrukser på hvordan du fører dette inn på skattemeldingen.