Slik velger Kron fond

For de ulike fondspakkene som finnes, som Kron Indekspakken, Kron Aktiv osv, har Kron nøye analysert de ulike fondene som pakkene inneholder og hvordan de passer sammen, såkalt porteføljekonstruksjon. Dette innebærer analyse av både kvalitative og kvantitative forhold ved fondet og de som forvalter det. For indeksfond analyseres hvor godt fondet følger indeksen sin, samt robustheten i metodikken de benytter for å få det til. For aktiv forvaltede fond, som altså forsøker å slå en indeks, analyseres også hvor gode muligheter forvalteren har til å få det til. Krons investeringskomite godkjenner alle fond som benyttes. For fondene på fondstorget vurderes forhold som popularitet, kostnader, risikospreding og organisasjon.