Hva er vilkårene for bonus?

Startbonus

Har du fått en kampanjekode med startbonus? For at alt skal gå riktig for seg, har vi satt opp noen vilkår for startbonus. Har du flere bonuskoder vil kun den første du registrerer være gjeldende.

1. Kron forbeholder seg retten til å endre vilkårene for startbonus.

2. Startbonus opptjenes ved innskudd på minimum 300 kr eller en spareavtale på 300 kr. Innskuddet må bli stående i en Kron-konto i 30 dager fra dagen pengene ble registrert på konto. Uttak før dette fører til at bonusen tapes.

3. Du må selv sette inn opptjent bonus på din Kron-konto, og ha bonusen stående på konto i minst 30 dager. Uttak før dette fører til at bonusen tapes.

4. Du kan kun aktivere startbonusen via Kron-appen, ikke via vår hjemmeside.

5. Du må legge inn bonuskoden eller passe på at lenken er blitt registrert i appen før et innskudd eller en spareavtale signeres for i app eller på nettside. Startbonus kan ikke registreres eller godkjennes etter første kontrakt er signert med BankID.

6. Det er kun første innskudd på en aksjesparekonto (ASK) som utløser bonus (ingen andre kontotyper). Dette kan være et engangsinnskudd eller en månedlig spareavtale. Flytting av fond fra en annen leverandør regnes ikke som et innskudd i denne sammenhengen, heller ikke innskudd fra et gavekort. Bonusen kan kun overføres til en aksjesparekonto (ASK).

7. Startbonus kan ikke kombineres med "verv en venn".

8. Bonusen vil regnes som skattepliktig gevinst ved uttak.

9. Husk at penger i fond kan svinge i verdi og at investeringen kan bli mindre verdt enn det du satt inn.

Verv en venn

Vi setter stor pris på det om du vil invitere venner, familie og bekjente til å spare i Kron. For hver person du som kunde verver, får du og den personen en bonus. Bonusen vil gå inn på Kron-kontoene deres. For at alt skal gå riktig for seg, har vi satt opp noen vilkår for verving:

1. Kron forbeholder seg retten til når som helst å endre vilkårene for verving.

2. Vi har laget vervefunksjonen for å hjelpe flere i gang med sparing hos Kron, og vil passe på at det kun blir brukt til dette formålet. Vi forbeholder oss retten til å frata enkeltkunder bonus ved mistanke om misbruk, og til å frata enkeltkunder retten til videre verving.

3. Den som verver må ha gjort et minsteinnskudd på 300 kroner for at vervelink skal kunne brukes, og kontoen kan ikke være tom når vervebonus brukes. Bonus og innskudd kan ikke tas ut før det er gått minst 30 dager fra bonus ble registrert på konto.

4. Innskuddet og bonusen til den som blir vervet må bli stående i en Kron-konto i 30 dager fra dagen pengene ble registrert på konto. Det samme gjelder for innskuddet og bonusen til den/de som blir vervet. Hvis ikke vil dere begge miste bonusen.

5. Bonusen vil regnes som skattepliktig gevinst ved uttak. Verver du veldig mange, kan dette få konsekvenser for hvordan inntekten beskattes. Du er selv ansvarlig for å vurdere dette og håndtere eventuell beskatning. Ta kontakt med ditt skattekontor for vurdering av skatteplikt for vervepremier.

6. Den som har blitt vervet kan kun aktivere vervingen via Kron-appen, ikke via vår hjemmeside.

7. Personen som blir vervet må legge inn bonuskoden eller passe på at lenken er blitt registrert i appen før et innskudd eller en spareavtale signeres for i app eller på nettside. Vervekoder kan ikke registreres eller godkjennes etter første kontrakt er signert med BankID.

8. Det er kun første innskudd på en aksjesparekonto (ASK) som utløser bonus (ingen andre kontotyper). Dette kan være et engangsinnskudd eller en månedlig spareavtale. Flytting av fond fra en annen leverandør regnes ikke et som et innskudd i denne sammenhengen, heller ikke innskudd fra et gavekort. Bonusen kan kun overføres til en aksjesparekonto (ASK). Dersom du har hatt, eller har innskudd på en aksjesparekonto hos oss kan du ikke bli vervet.

9. Dersom du deler vervekoden din i sosiale medier må du huske å merke innlegget med at det er reklame.

10. "Verv en venn" kan ikke kombineres med startbonus.

11. Husk at penger i fond kan svinge i verdi og at investeringen kan bli mindre verdt enn det du satt inn. Langsiktighet i fondssparing er sentralt for å lykkes, også for den du verver.

Hvis du har spørsmål til vilkårene for verving kan du kontakte oss på e-post verve@kron.no.

For mer informasjon om verving kan du se ofte stilte spørsmål her.