Vilkår for rabatt Tekna

1. Formål

Kron AS (Selskapet) og Tekna (i felleskap "Partene) har inngått avtale om rabatt på leveranse av pensjon- og fondsprodukter. Disse vilkårene har som formål å regulere informasjonsutveksling av Kundens data mellom Partene , medlemsfordelen Kunden oppnår i Kron og personvern for Kunden i forbindelse med avtalen mellom Selskapet og Tekna. Kunden anser å ha samtykket disse vilkårene ved å legge inn sin tilhørighet til foreningen og samtykket i applikasjonen eller på nettsiden. Disse vilkårene kommer på toppen av innhold i kundeavtaler, alminnelige forretningsvilkår og personvernerklæringen til Selskapet. Samtykket er en forutsetning for at Kunden kan motta rabatterte priser i henhold til Avtalen mellom Selskapet og Tekna.

2. Medlemsfordeler

Medlemsfordelene ved å oppgi sin forening vil komme som reduserte priser eller andre ytelser. Disse fordelene vil oppgis på selskapets prisliste og/eller på nettsted tilknyttet Tekna og fordelene. Kunden vil også få oppgitt fordelene på sin kundeprofil.

3. Hvilke opplysninger vil lagres

Kunden vil sammen med opplyste vilkår i kundeavtalen, samt personvernerklæringen samtykke til at følgende data lagres hos Kron utover det som allerede reguleres i personvernerklæring, alminnelige forretningsvilkår og kundeavtaler.

  • Tilhørighet i foreningen
  • Medlemsnummer

4. Hvilke opplysninger vil utveksles

For at Selskapet skal kunne verifisere Kundens medlemskap vil Selskapet måtte utveksle opplysninger til Tekna og få disse bekreftet. Følgende data vil bli utvekslet mellom Selskapet og Tekna:

  • Personnummer
  • E-post
  • Telefonnummer

Ved ekstra samtykke fra Kunden vil Selskapet også dele tilbake at Kunden benytter seg av tjenester hos Selskapet. Dette samtykket er frivillig og kan trekkes tilbake. Informasjonen bruker Tekna til å gi en bedre brukeropplevelse, samt kunne få innsikt til videreutvikling av konseptet.

Selskapet vil også dele anonymisert data med Tekna i form av brukerstatistikk.

5. Trekke tilbake samtykke på lagring og verifisering

Kunden kan trekke tilbake sitt samtykke for at medlemskapet i foreningen skal lagres og verifiseres. Dersom Kunden fjerner dette samtykket vil ikke Selskapet kunne verifisere medlemskapet og fordelen opphøre.

6. Ved opphørt medlemskap hos Tekna

Dersom medlemmet avslutter sitt medlemskap i Tekna vil samtykket bli trukket tilbake så snart Selskapet får melding om dette. Kunden vil også miste sine prisfordeler som følge av en slik avslutning. Selskapet vil av dokumentasjonsgrunner fortsatt lagre at Kunden har hatt tilhørighet til Tekna.

7. Ved opphør av avtale mellom Selskapet og Tekna

Ved opphør av avtale mellom Selskapet og Tekna vil fordelene til Kunden kunne forsvinne og samtykket trekkes tilbake slik at informasjon om medlemskapet kan fjernes.

8. Endring av vilkår

Selskapet kan endre vilkår i samråd med Tekna, og dersom det anses som en ulempe for Kunden skal det gis beskjed 3 måneder før endringen trer i kraft.

9. Samtykke

Kunden anses å ha samtykket til disse vilkårene ved å legge inn sin forening, samt signere Selskapets kundeavtale.

Oslo 21.12.2023