Vilkår for rabatt Akademikerne +

1. Formål

Kron AS (Selskapet) og Akademikerne + med tilhørende medlemsforeninger (A+) (i felleskap "Partene) har inngått avtale om rabatt på leveranse av pensjon- og fondsprodukter. Disse vilkårene har som formål å regulere informasjonsutveksling av Kundens data mellom Partene , medlemsfordelen Kunden oppnår i Kron og personvern for Kunden i forbindelse med avtalen mellom Selskapet og A +. Kunden anser å ha samtykket disse vilkårene ved å legge inn sin tilhørighet til forening og samtykket i applikasjonen eller på nettsiden. Disse vilkårene kommer på toppen av innhold i kundeavtaler, alminnelige forretningsvilkår og personvernerklæringen til Selskapet. Samtykket er en forutsetning for at Kunden kan motta rabatterte priser i henhold til Avtalen mellom Selskapet og A+.

2. Medlemsfordeler

Medlemsfordelene ved å oppgi sin forening vil komme som reduserte priser eller andre ytelser. Disse fordelene vil oppgis på selskapets prisliste og/eller på nettsted tilknyttet A+ og fordelene. Kunden vil også få oppgitt fordelene på sin kundeprofil.

3. Hvilke opplysninger vil lagres

Kunden vil sammen med opplyste vilkår i kundeavtalen, samt personvernerklæringen samtykke til at følgende data lagres hos Kron utover det som allerede reguleres i personvernerklæring, alminnelige forretningsvilkår og kundeavtaler.

  • Tilhørighet i forening
  • Medlemsnummer

4. Hvilke opplysninger vil utveksles

For at Selskapet skal kunne verifisere medlemmets medlemskap vil Selskapet måtte utveksle opplysninger til A+ og få disse bekreftet. Følgende data vil bli utvekslet mellom Selskapet og A+

  • Opplysning om foreningen medlemmet har hevdet å være medlem av.
  • Personnummer
  • E-post
  • Telefonnummer

Ved ekstra samtykke fra Kunden vil Selskapet også dele tilbake at Kunden benytter seg av tjenester hos Selskapet. Dette samtykket er frivillig og kan trekkes tilbake. Informasjonen bruker A+ til å gi en bedre brukeropplevelse, samt kunne få innsikt til videreutvikling av konseptet.

Selskapet vil også dele anonymisert data med Akademikerne pluss i form av brukerstatistikk

5. Trekke tilbake samtykke på lagring og verifisering

Kunden kan trekke tilbake sitt samtykke for at forening skal lagres og verifiseres. Dersom Kunden fjerner dette samtykket vil ikke Selskapet kunne verifisere medlemskapet og fordelen opphøre. Selskapet vil av dokumentasjonsgrunner fortsatt lagre at Kunden har hatt tilhørighet til en forening som medførte rabatt, men ikke spesifisert hvilken forening.

6. Ved opphørt medlemskap hos foreningen tilknyttet A+

Dersom medlemmet avslutter sitt medlemskap i foreningen tilknyttet A+ vil samtykket bli trukket tilbake så snart Selskapet får melding om dette. Kunden vil også miste sine prisfordeler som følge av en slik avslutning. Selskapet vil av dokumentasjonsgrunner fortsatt lagre at Kunden har hatt tilhørighet til en forening som medførte rabatt, men ikke spesifisert hvilken forening.

7. Ved opphør av avtale mellom Selskapet og A+ eller A+ og medlemmets forening

Ved opphør av avtale mellom Selskapet og A+ vil fordelene til Kunden forsvinne og samtykket trekkes tilbake slik at informasjon om medlemskapet fjernes. Tilsvarende vil skje dersom A+ avslutter sin avtale med medlemmets forening.

8. Kollektivflytting av Pensjon

I kundeavtalen aksepterer medlemmet at A+ kan flytte Egen Pensjonskonto og/eller pensjonskapitalbevis til medlemmet dersom avtalen mellom Selskapet og A+ opphører. Kunden vil kunne bestemme seg for å ikke følge en slik kollektivflytting dersom den skulle oppstå og vurderes som regulatorisk gjennomførbar.

9. Endring av vilkår

Selskapet kan endre vilkår i samråd med A+, dersom det anses som en ulempe for Kunden skal det gis beskjed 3 måneder før endringen trer i kraft.

10. Samtykke

Kunden anses å ha samtykket til disse vilkårene ved å legge inn sin forening, samt signere Selskapets kundeavtale.

Oslo 15.01.2021