Vi lanserer Norges billigste globale indeksfond

Vi har gledet oss lenge til å dele denne nyheten med dere. Nå har vi lansert vårt eget fond. Ved lansering er det Norges billigste globale indeksfond med en årlig totalpris på 0,15%. Fondet heter Kron Indeks Global, du finner det på vårt fondsmarked og i flere av våre fondspakker.

Lavest pris på Finansportalen.no

Kron Indeks Global har lavest pris i kategorien "indeksfond" på Finansportalen.no.

Gå til Finansportalen

Lik andre indeksfond, men billigere

- Kron Indeks Global investerer i mange ulike land og sektorer, det gir en god risikospredning for langsiktig sparing.

Joar Hagatun investeringssjef i Kron

Kron Indeks Global ligner på populære fond som KLP AksjeGlobal Indeks V og DNB Global Indeks N. Disse fondene følger brede verdensindekser Dersom du velger Kron Indeks Global får du tilsvarende spredning, totalt investerer fondet i 23 ulike land. Kron Indeks Global fremmer bærekraft, og målet til fondet er å gi god avkastning over tid, til lavest mulig kostnad. Fondet investerer derfor kun i selskaper som er rangert blant de 50% beste innenfor sin sektor. Dette måles på flere områder innenfor miljø, sosiale rettigheter og selskapsstyring, også kalt ESG (Environmental, Social og Governance), og gjør at de flinkeste selskapene "heies" frem.

Et indeksfond prøver alltid å kopiere avkastningen til en verdensindeks, og vårt fond følger indeksen MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index.

Prøv Kron Indeks Global her

Tilgjengelig på fondsmarkedet og i de fleste fondspakker

Kron Indeks Global er nå tilgjengelig på fondsmarkedet og vil inkluderes i de fleste av våre fondspakker. I tabellen under ser du hvilke fond som blir byttet ut med Kron Indeks Global*. Dette gjøres helt automatisk, og vil bety noe lavere pris for deg. Det vil ikke være noen store endringer på allokeringen ellers.

Fondspakke

Endringer

Eiendom

Krons Indeks Global erstatter KLP AksjeGlobal Indeks V

Indeks

Kron Indeks Global erstatter KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Krons Utvalgte

Kron Indeks Global erstatter KLP AksjeGlobal Indeks V

Likestilling

Ingen endring

Miljøbevisst

Ingen endring

Som oljefondet

Ingen endring

Teknologi

Kron Indeks Global erstatter KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

* Kron Indeks Global ligner også på fond som KLP AksjeGlobal og KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar. Disse fondene brukes fortsatt i noen av våre fondspakker. De er gode fond alle tre, og det er små forskjeller mellom dem. Den største forskjellen er at Kron Indeks Global kan avvike noe mer fra den globale referanseindeksen MSCI World enn KLP AksjeGlobal fordi fondet stiller litt strengere krav til selskapene som inkluderes. Slike avvik kan både være positivt og negativt for avkastningen din. Historisk avvik fra referanseindeksen MSCI World (såkalt tracking error) for KLP AksjeGlobal er 0,6%, mens det for Kron Indeks Global forventes å være i overkant av 1%. KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar har et større historisk avvik på litt under 2%.

Prøv Kron Indeks Global her

Husk at - Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, og kostnader. Avkastningen kan bli negativ.

Lurer du på noe?

Du kan som alltid ta kontakt med oss på chatten hvis du har spørsmål! Våre rådgivere står klare til å svare på det du måtte lure på.

💬 Åpne chatten