Kron Indeks Global

Kron Indeks Global er vårt første, egne fond. Vi lanserer det for å gjøre investeringer billigere og bedre for folk.

Last ned faktaark om fondet

I fondspakkene fra november

Vi starter med å introdusere fondet i de ulike fondspakkene i Kron for fondskontoer (ASK), IPS og bedrift i løpet av desember. Deretter introduserer vi det i noen av fondspakkene og for pensjon. Det vil bety lavere eller uendret pris, og ikke noen store endringer på allokering.

Tilgjengelig i fondsmarkedet fra månedsskiftet

Fra 29. november vil fondet kunne kjøpes i fondsmarkedet for aksjesparekontoer.

Om fondet

Fondet følger en global indeks som heter MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index (se faktaark) . Denne er forholdsvis lik MSCI World, som blant annet DNB Global Indeks og KLP AksjeVerden forsøker å følge.

Fondet investerer i selskaper fra 23 ulike sektorer som er rangert blant de 50% beste innenfor sin sektor, målt på flere områder innenfor miljø, sosiale rettigheter og selskapsstyring (ESG, Environmental, Social og Governance), men kombinerer dette med en helhetlig investeringsstrategi som skal være så indeksnær som mulig. Resultatet er et fond som fremmer bærekraft, mens det fortsatt har finansiell avkastning formål. Fondet kan maksimalt investere 5% i ett selskap.

Fakta

Totalpris: 0,15% (inkluderer alle årlige kostnader)
Indeks: MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index

Last ned faktaark om fondet

Fondets prospekt og vedtekter

Historisk indeksavkastning

År

Avkastning

2020

13,58%

2019

29,95%

2018

-2,22%

2017

16,03%

2016

4,17%

2015

17,73%

2014

29,44%

2013

38,80%

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Største selskaper

Hvordan investerer fondet

Fondet investerer kun i selskaper som har gjennomgått en analyse av selskapets risiko knyttet til klima, miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG-analyse). Basert på denne analysen får selskapene en karakter. Fondet investerer kun i selskaper som får karakter BB og høyere. Skalaen som er utviklet av MSCI deles opp i 7, fra CC, B, BB, BBB, A, AA og AAA, hvorav AAA er den beste rangeringen et selskap kan få. Du kan lese mer om deres ESG-skala her .

Fondet er investert i overkant av 700 selskaper.

Eksempler på hvordan fondet investerer

De største selskapet i fondets indeks er Microsoft, Alphabet og Tesla. Apple, Amazon og Facebook er eksempler på selskaper som ikke er med, da de har blitt vurdert av MSCI til å være blant de 50 prosent minst bærekraftige selskapene i sin sektor.

Best-in-class

Denne typen fond kalles ofte for «best-in-class fond», siden man investerer i de antatt beste selskapene (målt etter ESG-kriterier) i hver sektor.

Fondets indeks ekskluderer selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene fra ukonvensjonell olje- og gassutvinning oil and gas. Eksempler på dette er f.eks oljesand og skiferolje. Konvensjonelle oljeselskaper er ikke ekskludert fra fondet.