Langsiktige investeringer står seg

Helt siden vi startet Kron har vi vært opptatt av å ha et langsiktig perspektiv på investering i fond. Vi hjelper folk med å legge en plan, både når de velger en skreddersydd fondspakke eller enkeltfond. Hvis du er en av dem som vil plukke fond selv gir vi deg råd og tilbakemelding basert på faktorer som tidshorisont, risikovilje og bærekraftsprofil.

Nervøse av børsfall

Den siste tidens svingninger i verdens aksjemarkeder viser verdien av å ha de langsiktige brillene på. Den 24. januar falt de 500 største amerikanske aksjene hele 4% på en dag. Å sitte og følge med på slike fall i løpet av dagen kan gjøre de fleste nervøse. Børsfall kan skyldes så mangt, for eksempel endret tro på selskapene, nye reguleringer, mindre statstøtte, inflasjon eller krig.

Aksjemarkedet stiger over tid

De fleste børsfall forblir kortsiktige krusninger, litt som når en båt kjører forbi en strand. Det kommer noen bølger og så går det over. Historisk sett har slike fall, på ca. 15% som vi opplevde nå, vært hentet inn etter 4 måneder. I Kron har vi troen på at det er en klok strategi å ikke følge med på daglige opp- og nedturer på markedet. Dette er fordi aksjemarkedet over tid har vist seg å stige uavhengig av de mindre fallene. Investerer du langsiktig i brede fond vil du mest sannsynlig kunne glede deg over at pengene vokser i verdi.

Mer investering under børsfall

Gjennom markedsfallet i januar var det under 2% av Krons kunder som tok ut penger, og det tror vi var lurt. Da risikerer man ikke å gå glipp av fremtidige gode perioder. Mange benyttet heller fallet til å investere mer – nesten 500 millioner kroner ble investert i løpet av januar! En del fylte også på planen sin med månedlig sparing og fikk dermed rebalansert . Om den ekstra investeringen blir lønnsom på kort sikt er vanskelig å si, men på lang sikt kan vi være langt sikrere!

💡Visste du at om du investerte 100 000 kr i den amerikanske børsindeksen S&P 500 i 1972 ville du hatt ca 19 millioner kr i dag?