Skatt på Bitcoin & Ethereum: unngå skattesmell

Bitcoin, ethereum og annen kryptovaluta har vært i søkelyset den siste tiden. Men hvordan skattlegges egentlig gevinst på denne valutaen? Og hva kan du gjøre for å unngå skatt uten å bryte loven? Spareekspert Håvard gir deg svarene.

Hvordan beskattes kryptovaluta i årets skatteoppgjør?

- Kryptovaluta gjelder som formuesobjekt. Det er et såpass nytt, så det vil ikke være noe forhåndsinnfyllt informasjon i skattemeldingen. Gevinster ved salg skattlegges som kapitalinntekt (24 % i 2017). Dersom du hadde hatt tap for salg av kryptovaluta i 2017 gir tapet fradragsrett på samme måte som annen kapitalinntekt. Gevinst føres i post 3.1.12 og tap i post 3.3.7. Du må også huske å føre inn verdien 31.12.2017 i post 4.5.4.

Skiller kryptovaluta seg fra andre investeringer?

- Ja, den gjør det. Det spesielle med Bitcoin og annen kryptovaluta er at de ikke innrapporteres automatisk til skattemyndighetene. For å unngå skattesmell eller å betale for mye, må du selv passe på å legge det inn i skattemeldingen.

Les også: Ikke betal mer i skatt enn nødvendig

Etter den enorme oppgangen i høst har kryptovaluta igjen sunket i verdi. Får man skattemessige fordeler av å selge nå?

- Hvis du jakter muligheter for skattefradrag på tap, bør du følge med mot slutten av året. Dersom din kryptovaluta da har lavere verdi enn du kjøpte for har du rett til fradrag ved salg. Det kan lønne seg å selge hvis fradraget er høyere enn eventuelle salgskostnader. Vent da med å kjøpe kryptovaluta igjen til ut på nyåret. Hvis ikke kan du holde på kryptovalutaen.

Har du et generelt tips til slutt til dem som tenker på å kjøpe/selge kryptovaluta?

- Kryptovaluta har og vil helt sikkert ha store svingninger fremover. Mitt generelle råd er derfor å ikke la sparingen din avhenge av kryptovaluta. Hoveddelen av den langsiktige sparingen burde være i fond. Hvis du likevel synes det er spennende kan du for eksempel kjøpe kryptovaluta for en liten andel av sparepengene. Det bør sees på som et slags «lodd» hvor det er høy risiko for tap, men også for gevinst om man velger den riktig kryptovalutaen. Her er det viktig å holde seg til planen, og ikke la seg friste til å bruke mer sparepenger på kryptovaluta om de stiger i verdi.

I tillegg til kryptovaluta bør du sjekke at de andre postene i skattemeldingen er riktig utfylt.

Lurer du på hva du bør gjøre med pengene dine? Ta Sparetesten på kun fem minutter.