Likestilling

Fondspakke

Risiko

I fondspakkene våre kan du justere risikonivået ved å stille på andel aksjefond og rentefond. Vi anbefaler et risikonivå basert på dine svar om sparehorisont og risikovilje. Du kan justere dette selv på oppsummeringen.

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,67%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,27%

Pris til Kron:

0,40%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 31.05

Siste måned:

-2,0%

Siste 6 måneder:

9,6%

Hittil i år:

9,9%

Siste år:

13,9%

Siste 3 år (per år):

10,8%

Siste 5 år (per år):

13,3%

Nøkkelinfo

Aksjer:

98,2%

Obligasjoner:

1,7%

Kontanter:

0,1%

Annet:

0,1%

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

1,7%

Apple Inc

1,7%

NVIDIA Corp

1,6%

Storebrand Norge A

1,5%

Storebrand Global Indeks A

1,3%

Storebrand Global ESG Plus A

1,2%

Storebrand Global Multifactor A

1,0%

Delphi Global N

1,0%

Amazon.com Inc

1,0%

Meta Platforms Inc Class A

0,9%

Sektor

Finans

23,0%

Teknologi

18,2%

Helse

11,4%

Industri

9,9%

Syklisk konsum

9,0%

Kommunikasjon

8,5%

Defensivt konsum

6,8%

Materialer

4,6%

Energi

3,5%

Forsyning

3,3%

Eiendom

2,0%

Ukjent

0,0%

Region

Nord-Amerika

52,7%

Europa

24,8%

Asia

20,3%

Latin-Amerika

1,7%

Afrika/Midt-Østen

0,4%

Ukjent

0,0%

Beskrivelse

Temaet likestilling dreier seg om at investeringene dine i større grad gjøres i selskaper med mer fokus på god kjønnsbalanse i ledelsen og styret, lik lønn for likt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Studier har vist at slike selskaper muligens kan gjøre det bedre på børsen over tid.