Investering - Fakta & myter

Lær mer om investering og hvordan det skiller seg fra sparing. Vi går også igjennom noen av de vanligste investeringsmytene der ute.

Hva er investering?

Sparing og investering er to begreper som ofte brukes sammen, og det går jo litt ut på det samme: Vi setter til side penger i stedet for å bruke dem nå – og håper at de øker i verdi.

Investeringsmyter

Hva ser du for deg når du hører beskrivelsen «en god investor»? En streit mann i dress, hvit skjorte og slips, med kontor på Aker brygge? Sånn trenger det ikke være.

Men det er nok en del veletablerte antagelser om hva investering er, hvem det er for og hvordan investering «skal» gjøres.


Hjelp andre i gang🫶

Som investor i Kron kan du verve andre, for eksempel venner, familie, kollegaer - eller naboen om du vil! Alt de trenger for å starte er 300 kr.

Både du og den du verver får også en bonus på 200 kr. Vervekoden din finner du under "bonus" menyen i appen.

Du kan også gå direkte inn på denne linken (kun via mobil):

Se hele Investeringsskolen

Dette er del 1 av Investeringsskolen, hvis du vil se en oversikt over alle temaene kan du gå til hovedsiden her:

Last ned Kron-appen til din mobil

Norges best likte investeringsapp

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om risiko ved investering