Slik investerer du best til barna, ferien eller det neste huset ditt

Her vil vi gi deg noen konkrete råd for hvordan du kan gjøre det litt enklere å sette av penger for fremtiden.

Invester nå for å få mer igjen på sikt

Investering er noe du gjør for at det skal lønne seg over tid. At det er lurt – ja, det vet de fleste av oss.

Problemet er at du sikkert også har mye du gjerne skulle brukt pengene til nå med en gang.

Da trenger vi motivasjon for å investere – i stedet for å bruke pengene nå.

En mann tenker på ting han sparer til, som en hund, et hus eller en ferie på stranden
Hva er det du drømmer om – og sparer til?

Investere i gull eller grønnere skoger?

Du kan ikke bare sette mål for hvor mye du skal investere, men også for hva du vil investere i. Tenk på for eksempel på:

  • Kan du investere i noe som motiverer deg? For eksempel, for barna dine vil det kanskje føles både fint og motiverende å prioritere «grønnere» investeringer for fremtiden? Slik som indeksfond som prioriterer selskaper og bransjer som jobber med bærekraft.
  • Kan du gjøre investeringen gøy og lærerik? I tillegg til slike langsiktige investeringer, kan du sette av en mindre del til ting som kanskje er mer «gøy» – som aktive fond, aksjer, råvarer (slik som gull), kryptovaluta, kunst eller andre ting. Mulighetene er mange!
  • Kan investeringene dine bidra til en bedre verden? Gjennom å være bevisst på hvor pengene dine investeres, kan du være med på å påvirke samfunnet i positiv retning – ved å for eksempel kjøpe aksjer i selskaper som støtter bærekraftsmålene, og unngå dem som har et uforholdsmessig stort klimaavtrykk eller svin på skogen når det gjelder menneskerettigheter.

Mange investeringer drives av ønsket om å oppnå så god avkastning som mulig. Men for mange kan hjertet være en vel så viktig faktor for hvordan de vil bruke pengene sine.

I Kron jobber vi for å forhindre at pengene dine investeres i blant annet selskaper som utmerker seg negativt med tanke på korrupsjon, brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, eller våpen som er forbudt under internasjonale konvensjoner. Mange andre plattformer har lignende retningslinjer.

Etisk investering handler ikke bare om å unngå dem som påvirker negativt, men også om å støtte dem som påvirker positivt. Det finnes en rekke fond og fondspakker som er spesielt myntet på miljø, likestilling og andre områder.

Tiden er din venn

Bare du vet hva som er rett å gjøre når det gjelder sparing og investering, men tid er gjerne den viktigste innsatsfaktoren for enhver investering.

Jo lenger du har penger i et fond, desto mer vil du nyte godt av rentes rente-effekten (se det utvidbare feltet nedenfor). Altså at du ikke bare får avkastning på det opprinnelige innskuddet ditt – men også på avkastningen du allerede har fått fra før. Dette gjør at pengene dine vokser fortere og at bonusen blir større jo lenger du sparer.

Vi har nevnt rentes rente-effekten allerede. La oss se litt nærmere på hva det egentlig går ut på:

  • Rentes rente-effekten betyr at du får renter eller avkastning både på pengene du setter inn – og på de rentene eller avkastningen du får hvert år. Dette gjør at pengene dine vokser fortere og at bonusen blir større jo lenger du sparer.
  • Rentes rente-effekten gjelder både for fond og bankkonto. Forskjellen er hva man kaller gevinsten: på en bankkonto heter det renter og i fond sier vi avkastning.
  • Hvis du tar ut pengene ofte, vil du gå glipp av noe av denne effekten. Det er en av hovedgrunnene til at det lønner seg å sitte stille i båten når du investerer – selv i perioder hvor markeder går opp og ned.
Illustrasjon som gir en klokke en klem.
Tid er kanskje det aller viktigste aspektet for investeringene dine. Tiden er din venn!

Tidshorisonten for investeringene dine kan også gi deg en idé om hvilken risiko det er lurt å ta. Har du god tid, tåler du en eventuell nedgang i markedet, selv om det skulle vare et par år. Med en slik langsiktig investering kan du også nyte godt av de lave kostnadene i et indeksfond.

Har du ikke tid til å vente gjennom en slik nedgang, kan det hende du bør velge andre investeringsformer, slik som rentefond.

Finn balansen mellom sparing og investering

Det kan være vanskelig å vite akkurat hvor mye du kan og vil investere. La oss ta for oss et eksempel som kanskje kan hjelpe deg med å tenke på det.

La oss si at du har et barn som du vil spare til. Eller hvis du ikke har barn, at du har et annet langsiktig mål – som du må balansere med løpende utgifter i hverdagen.

Det kan være fristende å investere alt du klarer for å gi barnet en «flying start» på voksenlivet. Men du vil sikkert også jevnlig få bruk for litt ekstra penger for å ha råd til ting og tang etter hvert som barnet vokser opp. Derfor kan det også være hensiktsmessig å sette av penger til dette på en sparekonto.

En annen fordel med sparekontoen er at du betaler lavere skatt på renteinntektene fra en sparekonto enn du gjør på avkastningen fra et aksjefond. Og penger du har i en norsk bank er sikret opp til to millioner kroner – de vil du ikke tape.

Samtidig er det viktig å huske på at hver krone som står på en sparekonto kan tape seg i verdi (på grunn av prisvekst i samfunnet), og at du kan gå glipp av potensiell avkastning i et fond. Over lengre tid kan det bli ganske store summer. Det som du ikke trenger å sette til side for å dekke løpende utgifter, kan det derfor være mye mer hensiktsmessig å sette i et indeksfond.

Illustrasjon av et målebånd som måler både høyden på et barn og grafen som viser verdiøkningen i et fond.
Pengene du investerer i et fond vil kunne vokse over tid – akkurat som barnet du sparer til.

Her ser du hvorfor det er viktig å være bevisst på hvorfor en sparer. Det er viktig at du tar et valg og har en plan – og holder deg til det.

Sparing krever tålmodighet og litt is i magen. Bare du vet hva du kan – og har lyst til – å gjøre for å nå sparemålene dine.

Gjør sparingen litt gøyere

Mange ryker på langsiktig sparing fordi de lar seg friste til å bruke pengene her og nå. Det er veldig forståelig – sparing kan jo tross alt være veldig abstrakt siden det gjerne er lenge til pengene faktisk skal brukes. Og noen utskeielser må man i blant tillate seg.

Nettopp derfor er det lurt å gjøre noe for å holde motivasjonen oppe, og det er flere ting som kan bidra til at sparingen blir mer morsom.

Du kan for eksempel visualisere sparemålet ved å henge bilder av drømmehuset eller reisemålet på kjøleskapet eller som bakgrunn på mobilen.

Eller du kan, som vi har vært inne på, investere i noe som har med målet å gjøre – for eksempel bærekraftige fond når du sparer til barna, eller et globalt indeksfond som eksponerer deg for utenlandsk valuta hvis du sparer til en ferie.

Eller kanskje du kan finne på et mye gøyere påfunn knyttet til noe som betyr noe for deg og de du er glad i, som motiverer deg til å investere videre?

Gå til neste del – og lær hvordan du kan få bedre pensjon på et par minutter Tilbake til hovedsiden

Last ned Kron-appen til din mobil

Norges best likte investeringsapp

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om risiko ved investering