Hvilke etiske retningslinjer følger Kron?

Kron følger etiske retningslinjer for oppfølgning av investeringer som brukes, og sørger for at investeringene gjennomsøkes for normbrudd. Når vi setter sammen en plan for sparepengene dine, søker vi etter å minimere normbrudd. Her er en oversikt over hva vi kategoriserer som normbrudd:

  • Korrupsjon
  • Brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter
  • Kontroversielle våpen (forbud under internasjonale konvensjoner)

Kron skal også ha fokus på bærekraft. Vi følger derfor de seks prinsippene til Principles for Responsible Investments . Tiltakene gjøres ut ifra disse ulike prinsippene:

  1. Vi vil ha fokus på problemstillinger innenfor bærekraft. Både i vår analyse og beslutningstaking.
  2. Vi vil være aktive eiere og ta hensyn til bærekraft i våre eierskap.
  3. Vi vil etterspørre nødvendig informasjon rundt bærekraft.
  4. Vi vil promotere iverksettelsen av prinsippene i bransjen vår.
  5. Vi vil jobbe sammen om å øke effektiviteten ved bruk av prinsippene.
  6. Vi vil rapportere om våre aktiviteter og jobbe mot iverksettelsen av prinsippene.

I Kron analyserer vi investeringene våre ut ifra problemstillinger innenfor bærekraft, med fokus på ESG-faktorene (Environmental, Social og Corporate governance). Med dette som utgangspunkt, ønsker vi å bidra til at verden blir et bedre sted samtidig som det skaper bedre utviklingsvilkår for sparepengene dine.

Vi vurderer dessuten våre aktive fondsforvaltere på deres evne til å tilpasse seg faktorene innenfor ESG og hvordan de påvirker selskapene de eier. De ulike investeringene våre blir også gjennomgått regelmessig, slik at vi kan vurdere hvordan dette faktisk følges opp.

Hvis du ønsker å ta ekstra hensyn når du investerer, anbefaler vi deg å velge temaet Miljøbevisst . Her setter vi bærekraft i et høyt fokus og reduserer sparepengenes karbonavtrykk.