Tema Likestilling

Temaet likestilling dreier seg om at investeringene dine blir mer likestilt. Du vil i dette temaet få hoveddelen av investeringene dine i selskaper med god kjønnsbalanse i ledelsen og styret, lik lønn for likt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Studier har vist at slike selskaper kan gjøre det bedre på børsen over tid.

Les mer og se detaljer for fondspakken

Start fondssparing

Filosofi og kostnader

Filsofi

Temaet likestilling investerer bredt og over hele verden. Målet er at pengene skal være godt spredt, samtidig som man har fokus på at selskapene som det investeres i skal ha god kjønnsbalanse, lik lønn og sunt arbeidsmiljø.

Hoveddelen av investeringene er mot indeksnære fond som holder kostnadene nede. Deretter legger vi på en del faktorfond, dette gjør vi for at faktorfond kan gi en bedre utvikling over tid, men også for å unngå unødvendig risiko. Temaet er godt spredt ut over hele verden og på ulike sektorer.

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.

Pris
Rundt 0,65% i årlig kostnad

Se kostnader for de ulike risikonivåene

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Eiendom bruker aktive fond er kostnaden noe høyere enn for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Likestilling har litt forskjellig kostnad, men alle koster rund 0,65%.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent .

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Likestilling ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Fond i Likestilling

Grunnmuren av fondene i likestilling er to indeksnære fond som satser på mer likestilte selskaper. Men det finnes også andre type fond som faktorfond og aktive aksjefond.

Tabellene under viser oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Likestilling fordelt på de 7 forskjellige risikonivåene.

Fond og vekting i de ulike risikonivåene

Risiko

Høy

Medium pluss

Medium

Medium minus

Lav pluss

Lav

Svært lav

Kron Indeks Global

38,00 %

34,20 %

28,50 %

22,80 %

19,00 %

13,30 %

7,60 %

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF

18,00 %

16,20 %

13,50 %

10,80 %

9,00 %

6,30 %

3,60 %

UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc

18,00 %

16,20 %

13,50 %

10,80 %

9,00 %

6,30 %

3,60 %

Storebrand Fremtid 80

10,00 %

9,00 %

7,50 %

6,00 %

5,00 %

3,50 %

2,00 %

Storebrand Nye Markeder

10,00 %

9,00 %

7,50 %

6,00 %

5,00 %

3,50 %

2,00 %

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

6,00%

5,40 %

4,50%

3,60 %

3,00 %

2,10 %

1,20 %

Alfred Berg Nordisk Høyrente

--

0,50 %

1,25 %

2,00 %

2,50 %

3,25 %

4,00 %

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

--

2,00 %

5,00 %

8,00 %

10,00 %

13,00 %

16,00 %

Alfred Berg Obligasjon

--

5,50 %

13,75 %

22,00 %

27,50 %

35,75 %

44,00 %

KLP Obligasjon Global

--

0,75 %

1,88 %

3,00 %

3,75 %

4,88 %

6,00 %

Legg Mason Obligasjon

--

1,25 %

3,13 %

5,00 %

6,25 %

8,13 %

10,00 %

Historisk avkastning for de ulike risikonivåene.

Historisk avkastning - Likestilling