Tema Likestilling

Temaet likestilling dreier seg om at investeringene dine blir mer likestilt. Du vil i dette temaet få hoveddelen av investeringene dine i selskaper med god kjønnsbalanse i ledelsen og styret, lik lønn for likt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Studier har vist at slike selskaper kan gjøre det bedre på børsen over tid.

Filosofi og kostnader

Filsofi

Temaet likestilling investerer bredt og over hele verden. Målet er at pengene skal være godt spredt, samtidig som man har fokus på at selskapene som det investeres i skal ha god kjønnsbalanse, lik lønn og sunt arbeidsmiljø.

Hoveddelen av investeringene er mot indeksnære fond som holder kostnadene nede. Deretter legger vi på en del faktorfond, dette gjør vi for at faktorfond kan gi en bedre utvikling over tid, men også for å unngå unødvendig risiko. Temaet er godt spredt ut over hele verden og på ulike sektorer.

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.

Pris
Rundt 1% i årlig kostnad

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Eiendom bruker aktive fond er kostnaden noe høyere enn for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Likestilling har litt forskjellig kostnad, men alle koster rund 1 %. Litt lenger ned på siden finner du den eksakte kostnaden for hvert risikonivå.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent her

Fond i Likestilling

Grunnmuren av fondene i likestilling er et indeksnært fond som satser på mer likestilte selskaper. Men det finnes også andre type fond som faktorfond og aktive aksjefond.

Tabellene under viser den mest oppdaterte oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Eiendom samt fordelingen geografisk og per sektor i aksjefondene.

Fordeling av investeringene

Fond
Hva
Fokus
UBS Gender Equlity
Indeksfond
Verden
iShares Verden Verdi
Faktorfond
Verden
iShares Verden Små Selskaper
Faktorfond
Verden
Somerset Fremvoksende Markeder
Aktivt aksjefond
Nye markeder
KLP Fremvoksende Markeder
Indeksfond
Nye markeder
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norge
Legg Mason Obligasjon
Rentefond
Verden
Alfred Berg Nordisk Obligasjon
Rentefond
Norden

Verdensdel
Andel (Aksjer)
Nord Amerika
41,9 %
Europa
32,1 %
Asia
16,6 %
Afrika
1,1 %
Sør Amerika
7,0 %
Australia
0.0 %
Antarktis
0.0 %

Sektor
Andel (Aksjer)
Finans
23,5 %
Teknologi
15,7 %
Industrivarer
6,0 %
Helse
7,3 %
Varer og Tjenester
9,8 %
Forbruksvarer
8,7 %
Materialer
5,7 %
Energi
6,1 %
Eiendom
4,9 %

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Likestilling ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

På sidene vil du kunne se den forventede avkastningen og den historiske avkastningen for hver av risikonivåene, i tillegg til den eksakte prisen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter