Har jeg aksjesparekonto selv om jeg har rentefond?

Ja, aksjesparekonto (ASK) har du automatisk i Kron som privatkunde som sparer i fond.

Hvis du har en plan med 90 % aksjefond og 10 % rentefond, vil 90 % stå på aksjesparekonto og 10 % utenfor. Dette fikser vi automatisk for deg og vi passer på at fordelingen opprettholdes.

På din side ser du alt som én konto, slik at du får en oversiktlig rapportering.