Har jeg aksjesparekonto selv om jeg har rentefond?

Ja, aksjesparekonto har du automatisk i Kron som privatkunde som sparer i fond.

Hvis du har en plan med 10 % rentefond og 90 % aksjefond, så vil 90 % stå på aksjesparekonto og 10 % utenfor. Dette fikser vi automatisk for deg, og passer på at vektene holdes.

På din side ser du alt som en konto slik at du får en oversiklig rapportering.