Mitt Kron

Her har vi samlet spørsmål mange stiller rundt egen konto i Kron

For å ta ut penger fra Kron, må du først logge deg inn via nettsiden eller appen.

Deretter går du inn på kontoen du vil ta ut penger fra, og så velger du "Ta ut penger."

Til slutt skriver du inn beløpet du vil ta ut og velger hvilken konto du vil ha pengene utbetalt til.

Du avslutter med å signere med BankID.

Det kan ta opptil 10 virkedager før pengene er overført til din konto. Har du nettopp gjort et innskudd, kan det ta lengre tid.

For å sette inn penger på Kron.no, må du først logge deg inn via høyre hjørne øverst på nettsiden.

Deretter velger du "Innskudd og uttak" via menyen, før du trykker på enten Innskudd eller Spareavtale.

Neste steg er å velge beløp, og eventuelt en trekkdato hvis du oppretter en sparevtale.

Til slutt må du signere avtalen med BankID.

Pengene trekkes første virkedag etter signering. Du vil motta en bekreftelse på e-post når dette er gjennomført.

Det tar opptil 10 virkedager fra du registrerer et uttak til du har pengene på din bankkonto. Dette skyldes at vi må selge og få oppgjør for alle fondene dine før vi kan utbetale pengene til deg. Det kan ta lengre tid dersom du har satt inn penger like før du tar ut, har endret plan eller er i en rebalansering.

Under ser du ulike tidslinjer for hva som skjer når du blir kunde, avhengig av hva slags kundeforhold du oppretter. Kontoer du oppretter hos oss blir synlige med én gang, mens flytting av kontoer fra andre leverandører tar lengre tid.

Opprettelse av ny konto (Fond, IPS eller Rentefondskonto)

  • Enkeltinnskudd trekkes første virkedag etter at du signert kontrakten. Gjør du det før kl. 10:00, vil det trolig trekkes samme dag.
  • Spareavtale trekkes den første i måneden, med mindre du spesifiserte dato selv. Trekkdato kan velges i appen.

Overføring av eksisterende konto (Fond, IPS eller pensjon)

  • Overføring av aksjesparekonto (ASK), individuell pensjonssparing (IPS), pensjonskapitalbevis (PKB) eller egen pensjonskonto (EPK) tar inntil 4 uker. Du får en melding av oss på chatten når flytting av ASK eller IPS er gjennomført.

Penger vi har trukket fra din bankkonto vises som regel samme ettermiddag som de blir trukket, men det kan også skje påfølgende dag.

Når penger er kommet inn, investerer vi dem dagen etter de kom inn til oss. Deretter går det gjerne 4-5 virkedager før du starter å se bevegelser.

Vi rebalanserer fondene du velger til vektene du har satt opp. Dette er ikke mulig å skru av per i dag.

Først må du logge inn på nettsiden eller i appen.

Velg den aktuelle kontoen, deretter Dokumenter og så Kundeavtale.

Her vil for øvrig alle signerte dokumenter knyttet til den aktuelle kontoen ligge.

Dersom du ikke finner dokumentet du leter etter, kan du også se under Dokumenter på forsiden når logger inn på nettsiden eller under Profil og så "Dokumenter og rapporter" i appen.

Nei, det er helt gratis å flytte.

Ja, du kan enkelt sette opp en spareavtale når du går gjennom rådgivningsprosessen og blir kunde, eller senere via appen eller nettsiden når du er logget inn. Du kan selv velge beløpet, med et minimumsbeløp på 300 kr.

På nettsiden:

Når du er logget inn, kan du gå rett til "Innskudd og uttak", deretter Spareavtale og så velge kontoen der du vil ha spareavtale. Du kan også gå inn på den aktuelle kontoen først og så velge "Spareavtale" der. Når du har valgt sparebeløp og trekkdato, så signerer du med BankID.

I appen:

Trykk på knappen nederst i appen som heter innskudd og velg "Spareavtaler". Velg den kontoen du vil opprette månedlig sparing på, skriv inn beløp og velg trekkdato. Du kan også gå inn på kontoen det gjelder og velge Spareavtale der. Til slutt må du signere med BankID.

Når du har opprettet spareavtalen, vil Kron automatisk trekke pengene fra avtalt bankkonto. Du kan når som helst endre størrelsen på beløpet eller stoppe spareavtalen inne på samme sted som du opprettet den.


I appen kan du trykke på Innskudd --> Spareavtaler --> Endre. Deretter velger du nytt beløp, trekkdato og konto pengene skal trekkes fra. Endringer må til slutt signeres med BankID. Du kan også gå inn på den aktuelle kontoen fra Hjem-siden og trykke på Spareavtale derfra.

På nettsiden går du fram på omtrent samme måte. Etter å ha logget inn, trykker du på "Innskudd og uttak" --> Spareavtale --> Endre. Deretter velger du nytt beløp, trekkdato og kontonummer pengene skal trekkes fra. Endringer må til slutt signeres med BankID. Du kan også gå inn på den aktuelle kontoen fra Hjem-siden og trykke på Spareavtale derfra.

Ønsker du å stoppe spareavtalen - enten midlertidig eller permanent - trykker du på "Stopp avtale". Vær obs på at beløpet fortsatt vil bli stående i menyen, men nå i grått. Dette betyr at spareavtalen ikke er aktiv. Aktive spareavtaler er grønne.

Endringen av trekkdato bør gjøres innen 24 timer før den aktuelle trekkdatoen, for å sikre at du blir trukket allerede inneværende måned.

Logg først inn på nettsiden eller i appen.

Velg kontoen du ønsker å gjøre endringer på og bla ned til "Endre investeringer".

Da får du en ny gjennomgang av formålet med sparingen, ditt forhold til risiko og muligheten til å velge hvilke(t) tema du ønsker å investere innenfor.

Når du endrer på investeringene dine, må du alltid signere med BankID.

Vi anbefaler å ikke gjøre dette oftere enn maksimum én gang i året, fordi det kan føre til en dårligere utvikling å gjøre dette for ofte. Det er fordi vi må kjøpe og selge investeringer når du endrer.

Du kan sette opp en konto med 100 % aksjefond når du lager en spareplan, eller endre til det senere. Andelen aksjefond vi anbefaler er basert på svarene du gir oss når du lager en spareplan.

Jeg har ikke en spareplan enda. Hvordan endrer jeg andel aksjefond?

Gå gjennom registreringsprosessen på vanlig måte i appen. Når du kommer til "Oppsummering av konto", vil du kunne dra en knapp bortover for å påvirke aksjeandelen din. Du får en advarsel hvis vi mener at du endrer for mye på den ut fra svarene du har gitt oss.

Jeg har en spareplan. Hvordan endrer jeg andel aksjefond?

Hvis du allerede har en plan, trykker du deg inn på den kontoen du vil endre. Scroll ned til "Endre investeringer". Da vil du gå gjennom de samme stegene som når du opprettet konto, inkludert valget om aksjeandel. Du får en advarsel hvis vi mener du endrer for mye på den ut fra svarene du har gitt oss.

For å avslutte kundeforholdet ditt, tar du først ut alle pengene og deretter avslutter du alle spareavtaler.

Kontoen din vil da effektivt være avsluttet og du vil ikke betale noen flere kostnader eller motta markedsføringsmail fra oss.

For at vi skal kunne avslutte kontoen helt, må vi gjennomføre skatterapportering, gi deg tilgang til disse papirene i portalen vår og tilbakeføre eventuelle rabatter som kommer fra fondene du eide. Før dette er ferdig, vil vi ikke kunne stenge tilgangen til kontoen din.

Informasjon som rådgivning på chat, kontrakter, personopplysninger og transaksjoner er vi pliktig til å spare på i minimum 10 år.

Er det én eller flere kontoer du ønsker å avslutte, gjelder fortsatt oppskriften ovenfor. Husk da at du enkelt kan skjule kontoer i appen ved å trykke på "Skjul kontoer" øverst på Hjem-siden. Når du deretter går inn på "Dine kontoer", kan du velge å vise de kontoene du vil ved å trykke på "Inkluder på hjem-skjerm".

Det tar normalt én virkedag fra du har signert kontrakten til pengene er på din Kronkonto ved engangsinnskudd. Du får en bekreftelse per e-post når innskuddet er gjennomført.

Dine personlige opplysninger som du oppgir, som for eksempel navn og adresse, er informasjon vi er pålagt å innhente. Disse brukes også kun når vi behøver å kontakte deg.

Annen sensitiv informasjon du oppgir i rådgivningsprosessen brukes kun til å sette sammen en best mulig løsning for din investering. Vi deler selvsagt ikke denne informasjonen med andre.

Les mer detaljert i vår personvernerklæring .

Ja, aksjesparekonto (ASK) har du automatisk i Kron som privatkunde som sparer i fond.

Hvis du har en plan med 90 % aksjefond og 10 % rentefond, vil 90 % stå på aksjesparekonto og 10 % utenfor. Dette fikser vi automatisk for deg og vi passer på at fordelingen opprettholdes.

På din side ser du alt som én konto, slik at du får en oversiktlig rapportering.

Hvis du endrer investeringene dine, starter vi som regel endringen dagen etter at du har gjort denne. Da vil fond som du ikke ønsker lengre eller som har for høy andel bli solgt. Så snart vi har fått penger for disse, handler vi deg inn igjen.

Som regel tar en endring rundt sju virkedager, men det kan gå lengre tid dersom du har mange fond med sene oppgjørstider.

Når du oppretter en månedlig spareavtale, blir datoen for første trekk automatisk satt til dagen etter. Om du ikke velger en annen dato, vil beløpet trekkes på denne datoen hver måned.

For å endre trekkdato i appen, trykker du på knappen i midten nederst som heter Innskudd og så Spareavtaler. Her vil du se dine aktive spareavtaler. Trykk på den du vil endre, velg ønsket trekkdato, gå til oppsummering og signer med BankID.

Når du kun har ett fond i Kron, har du en kontrakt for ordreformidling. Dette betyr at du bestemmer ordrene i det ene fondet ved å gjøre et innskudd eller et uttak.

For å kunne handle inn for penger som kommer fra restebeløper ved handel, returprovisjoner eller bonuser, må vi generere ordre for deg i fondet ditt. Dette gjør vi automatisk for deg, slik at pengene ikke blir stående på kontoen din hos Kron uten å være investert.

Når vi trekker kostnader, gjør vi dette ved at vi tar over andeler fra deg til en verdi av kostnaden for den måneden. Deretter selger vi det på vår side for å dekke kostnaden du skal betale.

Hos Kron han du hente ut flere rapporter om dine investeringer:

  • Beholdningsrapport
  • Transaksjonsrapport
  • Utviklingsrapport

Du finner rapportene i appen eller ved å logge inn på din Kron-konto via nettleser. Klikk på den aktuelle kontoen og velg deretter Dokumenter.

Her vil du også finne blant annet årsoppgave. Savner du en rapport, kan du ta kontakt med oss på chatten og så ser vi om det er noe vi kan hente ut for deg.

Merk at rapportene er ikke tilgjengelig for pensjonskapitalbevis og Egen Pensjonskonto.

Mer generelle dokumenter og rapporter, som ikke er knyttet til en bestemt konto, finner du på følgende måte: I appen trykker du på Profil og deretter "Dokumenter og rapporter". På nettsiden klikker du direkte på Dokumenter fra Hjem-siden.

Ja!

Du kan endre formål, risiko og tema selv hvis livssituasjonen din er endret og du vil gjøre forandringer. Vi anbefaler riktignok kun å gjøre endringer maksimum én gang i året, fordi for hyppige endringer kan føre til dårligere utvikling. Dette skyldes at vi må selge og kjøpe investeringer hver gang du endrer.

Hvis du vil gjøre endringer, kan du gjøre det enten via nettside eller app. Du trykker på den aktuelle kontoen, før du blar ned og velger "Endre investeringer". Da tas du gjennom prosessen på nytt.


Innskudd
Du kan sette inn penger på din Kron-konto når det måtte passe deg. Det er ingen åpningstider du trenger å forholde deg til for å handle hos Kron. Bare logg inn via appen eller nettsiden, trykk på den aktuelle kontoen og velg "Sett inn penger".

Kron trekker automatisk penger fra oppgitt bankkonto ved første virkedag og investerer i samsvar med din plan.

Uttak
Vi har ingen bindingstider hos Kron. Dette vil si at du kan ta ut pengene dine når du selv ønsker. På samme måte som med innskudd, gjøres dette ved å gå inn på den aktuelle kontoen. I dette tilfellet velger du "Ta ut penger" i stedet.

Pengene vil være på din konto i løpet av 5-10 virkedager. Dersom man skulle oppleve noe lenger ventetid, kan dette skyldes at noen fond bruker litt lengre tid på å selge dine andeler eller at du har satt inn penger like før uttaket.

Nei, i utgangspunktet ikke. Du kan flytte en aksjesparekonto fra én leverandør til en annen uten at dette utløser gevinstskatt.

Du kan imidlertid havne i en posisjon der du må skatte av gevinsten din dersom du velger en høy andel rentefond ved flytting til Kron.

Bakgrunnen for dette er at du alltid kan gjøre et skattefritt uttak av det innskutte beløpet på en aksjesparekonto, mens du må skatte når du tar ut eventuell gevinst.

La oss se på et talleksempel:

Du har 100 000 kr på en aksjesparekonto, der 50 000 kr er innskutt beløp og 50 000 kr er avkastning du har opparbeidet deg. Når denne kontoen flyttes til Kron, utløses ingen skatt. Så dersom du viderefører kontoen med 100 % aksjer, vil du være i akkurat samme skattemessige posisjon som før du flyttet kontoen til Kron.

Velger du imidlertid en andel rentefond her hos Kron, plasserer vi dette utenfor aksjesparekontoen din. Dette skyldes at rentefond eller kombinasjonsfond med høy renteandel ikke kan stå på en aksjesparekonto.

Da må vi nødvendigvis flytte midler fra aksjesparekontoen din over i rentefond. Dette vil regnes som uttak fra aksjesparekontoen, og spiser av det skattefrie uttaksbeløpet ditt. Gjøres dette i stor nok grad (over halvparten av beholdningen i talleksempelet ovenfor), vil det utløse gevinstskatt.

Vil du være helt sikker på å unngå skatt ved flytting til Kron? Velg en sammensetning av fond og/eller fondspakker som gir deg 100 % aksjer i porteføljen.

Flere kategorier