Hva betyr risiko når jeg investerer?

Risiko er et begrep som sier noe om hvor usikker en investering er. Det er usikkerheten som fører til at sparepengene svinger i verdi. Veldig store svingninger i investeringen kan betegnes som en investering med høy risiko. En investering med små eller ingen svingninger blir motsatt betegnet som en investering med lav risiko.

En tommelfingerregel er at desto høyere risiko du har på investeringene dine, desto høyere avkastning burde du få. Sagt på en annen måtte - du bytter bort forutsigbarhet mot en potensielt større gevinst.

I Kron forsøker vi å ikke ta mer risiko enn nødvendig når vi setter sammen investeringer. Dette blir naturligvis gjort i samsvar med dine spareønsker.