Praktisk informasjon

Her finner du svar på mer praktiske spørsmål som hvordan du oppretter konto osv.

Alle har ulik erfaring med fond eller investeringer. For å kunne gjøre kommunikasjonen enklere for deg, velger vi å tilpasse vårt språk på bakgrunn av din investeringserfaring. Dette er derfor det første spørsmålet du må besvare når du går gjennom vår rådgivningsprosess.

Mange finansielle aktører bruker ofte vanskelige og uforståelige ord og uttrykk. Ofte blir man sittende igjen etter et møte og lure på hva alt egentlig betydde. I Kron har vi valgt å forby oss selv å bruke avanserte finansielle begreper eller «finansk». Vi vet samtidig at det er noen som ønsker at vi bruker finansielle termer. Vi spør derfor om din erfaring, slik at vi kan tilpasse vårt språk.

I møte med vår kundeservice vil kommunikasjonen bli tilpasset din erfaring. Vi ønsker også å tilpasse hvordan vår rådgivningsprosess og kontovisning blir. Du kan selvfølgelig endre dette selv i etterkant.

Den andre grunnen til at vi spør om erfaring, er at det er lovpålagt i forbindelse med investeringsrådgivning. Vi må klassifisere alle kunder som enten profesjonell, kvalifisert motpart eller ikke-profesjonell. Dette styrer hvilken beskyttelse du har som investor.

I Kron klassifiserer vi uansett alle kunder som ikke-profesjonell. Dette er kun en fordel, fordi det betyr at du som kunde har høyeste investorbeskyttelse.

Krons sparetest

Sparetesten til Kron skal gi deg indikasjoner på flere punkter:

  • Hvor mye burde du øke/redusere din sparing i fond?
  • Hvor mye burde du totalt ha i fond?
  • Hvor mye burde du totalt ha på bankkonto?
  • Hvor mye burde du redusere gjelden din med?
  • Hvor mye sparer personer med lignende inntekt og alder som deg?

Spørsmål

Når du svarer på spørsmålene i sparetesten, er det viktig at du svarer så ærlig som mulig. Hvis du overdriver eller underdriver på noen av svarene dine, vil resultatene ikke passe like godt til din situasjon. Under finner du noen nyttige definisjoner slik at du svarer mest mulig korrekt:

Aksjer/fond: Dette er aksjer og fond du har muligheten til å selge og få ut til din bankkonto. Ikke ta med pensjonssparing fra jobben, IPS eller fripoliser.

Bolig: Skriv inn hvor stor verdi du tror du har i eiendom. Ta med sekundærboliger, hytter og fritidsboliger. Dersom du fortsatt sparer i BSU, kan legge til denne verdien også.

Gjeld: Ta med alt av gjeld du har, også studielån.

Forbrukslån: Dette definerer vi som gjeld med over 7 % rente.

Innkjøp i år: Dette er beløp du må ta fra sparingen din for å gjøre innkjøp. Hvis du kan dekke disse kjøpene med lønnen din, anbefaler vi at du holder dette utenfor denne kategorien.

Inntjening før skatt: Ta med alt du tjener, også fra utleie av bolig og andre småjobber.

Bankkonto: Ta med penger du har mulighet til å ta ut av bankkontoen.

Resultater

Når du har tatt sparetesten, får du opp noen resultater. Under forklarer vi litt mer hva de ulike tallene betyr:

Fond: Under fond vil du se hvor mye vi anbefaler at du totalt har i fond/investeringer, samt hvor mye du burde øke/redusere dagens sparing. Hvis du får tips om å redusere investeringen, vil tallet være rødt. Da anbefales det at dette enten brukes til å nedbetale lån eller settes trygt på bankkonto.

Gjeld: Vi anbefaler deg alltid å nedbetale forbrukslån, så dersom du har dette, vil du alltid få dette rådet. Det er fordi forbrukslån har en høyere rente enn forventet utvikling i investeringer på lang sikt. Hvis du får anbefalt å nedbetale langsiktig gjeld, er dette fordi den er høyere enn 5 ganger inntekt eller 75 % av verdien du har i bolig. Vi anbefaler på generell basis ikke å nedbetale studielånet. Så hvis du kun har dette, kan du fint beholde dette uten å bekymre deg.

Anbefalt beløp på bankkonto: Sier hvor mye vi synes du burde ha i buffer, samt til å dekke det du eventuelt skal kjøpe innen kort tid.

Anbefalt min. sparing: Sier hvor mye andre med din alder og inntekt sparer i måneden. Denne sparingen kan både gå inn til konto og til fond.

Sparetesten er ikke en fasit

Sparetesten skal være en indikasjon på hva du burde gjøre. Vi er alle forskjellige og har ulike behov. Blir du derfor veldig overrasket, kan det være at indikasjonen ikke passer deg. Ta gjerne kontakt med oss på chatten for å få flere tips og råd før du gjør store endringer i din økonomi.

Vi ser ikke hva du har svart fra chatten, så send oss gjerne et skjermbilde av resultatene dine og fortell oss om din situasjon. Så skal vi utfylle svarene testen gir og hjelpe deg til å finne en god løsning.


Hva betyr SFDR?

SFDR står for 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' og er EUs regelverk rundt offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere.

SFDR er tatt inn i norsk lov, og kalles 'Offentliggjøringsforordningen'. Forordningen pålegger alle finansielle rådgivere i Norge å publisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert.

Bakgrunn

Når Kron tilbyr deg en sammensetning av fond som rebalanseres så heter dette på fagspråket "porteføljeforvaltning". Denne tjenesten er omfattet av EUs Offentliggjøringsforordning "SFDR", som er tatt inn i norsk lov om bærekraftig finans. Dette betyr at aktører som oss skal integrere alle relevante finansielle risikoer som kan ha en relevant negativ innvirkning på din investeringsplan, og fortløpende vurdere dem. Oppsummert så kan nemlig bærekraftsrisiko påvirke verdien av en investering negativt.

Bærekraftsrisikoen i porteføljeforvaltningen

Med bærekraftsrisiko menes en miljømessig, sosial eller styringsmessig hendelse eller omstendighet som kan oppstå, og som da kan ha en vesentlig negativ innvirkning på verdien av en investering.

Dessverre er det begrenset med data på området foreløpig. og Kron har etter beste evne integrert bærekraftsrisiko i de fondene vi tilbyr i fondspakkene våre. Målet er at integreringen skal forbedres med mulighetene rundt datatilgang som forventes å forbedre seg.

Konkret betyr dette at Kron vurderer bærekraftsrisikoen i de fondene som inkluderes. Dette gjøres gjennom hvilken SFDR-artikkel fondet har klassifisert seg under, samt data rundt hvordan fondene presterer opp mot lignende fond i sin kategori på faktorene innenfor ESG (Miljø-, sosiale - og styringsforhold). For sistnevnte vurdering brukes data som Kron får fra Morningstar. Videre kan Kron også bruke kvalitative vurderinger som kan komme fra dialog med forvalter av fondene som inkluderes.

Som hovedregel skal brorparten (over 50 %) av fond som inkluderes i en fondspakke være klassifisert under artikkel. 8 i SFDR som betyr at fondet fremmer bærekraft. Videre skal fondene som inkluderes score over gjennomsnittet innenfor sin kategori på ESG.

Kron skal også ha en fondspakke tilgjengelig med ekstra fokus på bærekraft (Miljøbevisst). Her skal over 80 % av aksjefondene som inkluderes være klassifisert under artikkel 9 (som vil si at fondet har bærekraft som formål) og resterende fond skal ikke være under artikkel 8.

Kartlegging av bærekraft

Når du oppretter en konto hos Kron blir du spurt om spørsmål rundt formål, risiko og erfaring. Dette gjør vi for å kunne sette sammen en løsning som passer dine ønsker til en investering som passer deg. Når du velger en fondspakke hos oss vil du også få kartlagt dine ønsker til bærekraft.

Dette gjøres gjennom en knapp du finner over fondspakkene våre i opprettelsen som heter "tilpass for bærekraft". Her kan du kategorisere deg innenfor ulike grader av hvor opptatt du er av bærekraft i dine investeringer. Ut ifra hva du velger vil dette være førende for hvilke fondspakker vi anbefaler for deg.

Enn så lenge baserer dette seg på hvilken artikkel brorparten av fondene klassifiserer seg som. Etter hvert som Kron får tilgang til bedre data vil dette utvides til andre kartlegginger som EU-taksonomien og negative bærekraftsvirkninger - PAI (Principal Adverse Impact)

Kron sin vurdering av negative bærekraftsvirkninger i investeringsbeslutninger - PAI (Principal Adverse Impact)

Kron vurderer per i dag ikke negative bærekraftsvirkninger i sine investeringsbeslutninger. Dette har primært med at Kron i dag gjør mesteparten av sine investeringsbeslutninger i verdipapirfond hvor det er begrenset med tilgjengelig data for å gjøre en hensiktsmessig vurdering. Dette er forventet å endre seg raskt, og Kron forventer at de innen våren 2025 kan ta med slike vurderinger i sine investeringsbeslutninger.

Således vil det for tjenesten porteføljeforvaltning ikke bli tatt hensyn til negative bærekraftsvirkninger - PAI (Principal Adverse Impact).

Nærmere om godtgjørelsesordninger i Kron

I henhold til EUs Offentliggjøringsordning skal aktører som Kron opplyse om hvordan godtgjøringsordninger er forenelig med integreringen av bærekraftsrisikoer. Kron har en slik en slik ordning i dag som skal være forenelig med sikring av kundenes behov og god risikostyring. Per i dag inngår ikke bærekraftsrisiko i vurderingsgrunnlaget når godtgjørelse skal fastsettes.

Når du går gjennom vår rådgivningsprosess, vil du bli stilt spørsmålet "Hvordan reagerer du om pengene faller i verdi?"

Du får da muligheten til å velge mellom: «Jeg blir redd», «Jeg blir urolig», «Jeg beholder roen» og «En utmerket mulighet». De ulike alternativene har risikonivåer tilknyttet seg som varierer fra svært lav til middels høy risiko.

Svarene dine på dette spørsmålet, kombinert med formålet ditt, vil avgjøre hvilken sammensetning av investeringer og risikonivå vi anbefaler deg.

Et formål, som for eksempel pensjonssparing, vil i seg selv være en grunn til å anbefale en portefølje med risikonivå medium pluss. Allikevel vet vi av erfaring at alle takler risiko på ulik måte. Det er her ditt svar på spørsmålet om hvordan du reagerer på avisforsiden spiller inn. Dersom du blir redd eller urolig av slike avisforsider, tilsier det at risikoen burde være lavere, slik at du klarer å holde deg til planen. Vi tilpasser da din portefølje slik at den både står i stil med ditt formål og din risikovilje.

Vi spør om ditt formål med sparingen på grunn av to ting:

1. Ditt formål gir oss en god indikasjon på tidsperspektivet du har for sparingen din. Når vi vet hvor lenge du tenker å spare, kan vi tilpasse din personlige plan slik at den står i stil med dine ønsker.

2. Vi ønsker bedre klarhet i hva du faktisk sparer til. Det er fornuftig å ha gjort seg opp noen tanker om hvorfor man faktisk investerer. Dette kan også fungere som en motivasjon, slik at man oppnår målet med sparingen. Målet kan for eksempel være en romslig pensjonstid, oppussing av leiligheten eller å bli kaptein på sin nye seilbåt.

Nedenfor kan du lese litt mer om hvordan vi tolker de ulike formålene.

"Jeg kan trenge dem neste år"

Dette er formålet for deg som har en kort sparetid (1-2 år) og samtidig ønsker litt bedre utvikling på sparepengene dine enn det du får på bankkontoen. Kanskje skal du kjøpe deg en ny bil, hytte eller bytte bolig? Det kan også være at du har en skatteregning som snart må betales.

"I tilfelle regnværsdager"

Liker du å ha penger i bakhånd i tilfelle du trenger dem? Vurderer du et større kjøp om noen få år? Dette formålet forteller oss at vi burde legge opp en forutsigbar plan for deg. Dette formålet passer for sparere med en sparehorisont på 2-5 år.

"Jeg har ikke et mål"

Det er ikke nødvendig å ha et mål for å sette pengene i arbeid. Mange sparer bare fordi de har lyst og mulighet. Sparing er alltid bra! Denne planen passer for deg med en middels lang sparehorisont på 3-10 år.

"Skape en formue"

De fleste drømmer om en stor bankkonto! Dette formålet kan være for deg som ønsker å realisere planen om den store båten eller den flotte bilen. Det kan også være at man tenker på bygge opp formuen til neste generasjon. Formålet passer til deg som har en lang tidshorisont på 5-20 år.

"Pensjon"

Dette er formålet for deg som ønsker å spare til egen pensjon og gjerne har en lengre tidshorisont for sin sparing, på 15 år eller mer. Sparingen kan føre til at pensjonstiden blir mer romslig, slik at man kan reise og kose seg.

For å bli kunde i Kron, må du gjennomgå vår rådgivningsprosess, som du finner her . Grunnen til at vi gjennomfører en slik prosess, er for å få en bedre forståelse av deg og din situasjon, slik at vi på best mulig måte kan sette sammen en personlig spareplan som står i stil med dine ønsker.

Etter å ha fullført rådgivningsprosessen, må du signere avtalen for å sette sparepengene i arbeid. Dette gjør du ved å registrere deg gjennom BankID, enten på mobil, i app eller med kodebrikke.

Hvis du har noen spørsmål mens du er i prosessen, så er det bare å ta kontakt med oss via chatten som du finner nederst i høyre hjørne.

Vi spør om inntekt, sparepenger og gjeld for å få en bedre oppfatning av din økonomiske situasjon. På den måten vil vi oppnå et bedre utgangspunkt når vi setter opp en personlig spareplan til deg.

Informasjonen om dine sparepenger blir blant annet brukt til å illustrere hvordan ulike sparebeløp kan utvikle seg om du investerer i Kron. Du kan velge å kun sette inn deler av disse når du aktiverer kontoen din.

Oppgitt inntekt blir brukt til å anbefale et spesifikt sparemål for deg.

Informasjon om gjeld brukes blant annet til å fraråde deg å investere dersom gjelden din er for høy i forhold til dine sparepenger og inntekt.

Dette er opplysninger vi er pålagt å innhente for å forhindre hvitvasking av penger. Under forklarer vi litt mer om hvert enkelt punkt.

Politisk eksponert person

Dette gjelder de som på nåværende tidspunkt eller i løpet av det siste året har hatt et høytstående offentlig verv eller stilling. Eller om man er et nært familiemedlem eller medarbeider med noen som har eller i løpet av det siste året har hatt et høytstående offentlig verv eller stilling.

En politisk eksponert person kan være utsatt for bestikkelser eller andre hendelser. Vi vil derfor følge opp innskudd og uttak ekstra nøye for deres egen sikkerhet.

Skattepliktig til andre land

Vi spør om dette fordi vi er pliktig å melde inn beholdninger til personer som er skattepliktig til andre land. Dette er for å sikre at vi ikke bidrar til skatteunndragelse.

Hvor kommer sparepengene dine fra?

Dette er et spørsmål vi stiller for å forhindre hvitvasking av penger. Vi må derfor vite hvordan du har fått sparepengene dine.

Kron lager fondspakkene for deg ut fra hva du svarer i rådgivningsprosessen. I denne prosessen kartlegger vi din erfaring, finansielle situasjon, risikovilje, ønsket tema og formål. Alle disse punktene hjelper oss til å forstå din situasjon bedre, slik at vi kan anbefale deg en god plan.

I planen får du en oppsummering av dine valg. Disse kan du gå tilbake og endre hvis du har lyst. Du kan teste ulike første innskudd og månedlige innskudd. Vi viser hvordan utviklingen endrer seg om du øker eller reduserer innskuddet.

Du får anbefalt et risikonivå i planen din. Dette kan variere fra svært lavt til høyt (20 % aksjer til 100 %). Dette forteller deg hvor mye sparepengene kan svinge i verdi. Samtidig betyr et høyere risikonivå at forventet utvikling blir bedre.

Måten vi finner dette på, er å se på ditt formål og din risikovilje. Formålene har ulike sparetider tilknyttet seg. Desto lengre sparetid, desto høyere risikonivå anbefaler vi. Allikevel er det ikke sikkert at du er komfortabel med ujevn utvikling på sparepengene, så derfor spør vi også om risikovilje. Hvis du for eksempel blir redd av negative avisoverskrifter, tar vi ned risikonivået. Dette skal bidra til at du skal klare å følge planen vi har laget for deg.

Ønsker du å velge fond selv og lage din egen pakke, kan du velge å gjøre dette også.

Flere kategorier