Bli kunde

Hva er en indeks?

Investeringer i Kron

← Tilbake til Vanlige spørsmål

​En indeks viser verdiutviklingen

En indeks viser verdiutviklingen i et antall aksjer eller obligasjoner for et spesielt marked. Når det snakkes om et marked som stiger eller synker, måles dette derfor som regel i utviklingen av en indeks. Eksempelvis viser hovedindeksen på Oslo Børs utviklingen på de største selskapene på Oslo Børs, der de største selskapene påvirker indeksen i mye større grad enn de små selskapene.

Indekser er spesielt omtalt i forbindelse med aksjefond. Aksjefond måles gjerne i forhold til en indeks som de har likheter med. Dersom aksjefond presterer negativt er det i første omgang dårlig, men dersom hele markedet, eller indeksen, har prestert enda dårligere, så har faktisk aksjefondet hatt god utvikling relativt sett.

Har du lyst til å investere i fond som forsøker å ligge på indeksen og har lav pris?
Da kan indeksfond løsningen. Les mer og vårt tema Indeks.

Les mer:
- Hvilken utvikling kan jeg forvente?
- Hvorfor kan jeg få bedre utvikling med Kron?