Hva er en indeks?

En indeks viser verdiutviklingen i et antall aksjer eller obligasjoner for et spesielt marked. Når det snakkes om et marked som stiger eller synker, måles dette derfor som regel i utviklingen av en indeks. Eksempelvis viser hovedindeksen på Oslo Børs utviklingen på de største selskapene på Oslo Børs, der de største selskapene påvirker indeksen i mye større grad enn de små selskapene.

Indekser er spesielt omtalt i forbindelse med aksjefond. Aksjefond måles gjerne i forhold til en indeks som de har likheter med. Dersom aksjefond presterer negativt er det i første omgang dårlig, men dersom hele markedet (indeksen) har prestert enda dårligere, så har faktisk aksjefondet hatt god utvikling relativt sett.

Har du lyst til å investere i fond som forsøker å følge en bred global indeks og har lav pris? Da kan våre løsninger innenfor indeksfond passe for deg.

Les mer om vår fondspakke Indeks her.