Hva er et pensjonskapitalbevis (PKB)?

PKB står for pensjonskapitalbevis og er tidligere oppspart pensjon. Dersom du har hatt flere ulike arbeidsgivere vil du ha flere PKB'er liggende hos ulike pensjonsleverandører. Dersom du nå jobber i privat sektor og har innskuddspensjon vil disse samles på en Egen Pensjonskonto med mindre du velger å reservere deg mot det. Dersom du er en av de som ikke får en egen pensjonskonto kan du allikevel velge å flytte dine PKB'er til Kron.