Hva er et pensjonskapitalbevis (PKB)?

PKB står for pensjonskapitalbevis og er tidligere oppspart pensjon. Dersom du har hatt flere ulike arbeidsgivere, vil du ha flere PKB-er liggende hos ulike pensjonsleverandører. Dersom du nå jobber i privat sektor og har innskuddspensjon, vil disse samles på en Egen pensjonskonto (EPK) med mindre du velger å reservere deg mot det. Dersom du er en av de som ikke får en Egen pensjonskonto, kan du allikevel velge å flytte dine PKB-er til Kron.