Hva er minstebeløpet jeg kan gjøre innskudd på?

Velger du fondspakker fra våre anbefalinger er minsteinnskuddet 300 kr. Merk at vi kjøper ikke fond for under 10 kr, og ved innskudd på 300 kr er det ikke sikkert at vi får kjøpt alle fondene i fondspakken.

Velger du fond selv er minsteinnskuddet per fond 100 kr, men aldri under 300 kr totalt. Når du setter opp en plan så vil den minste prosenten du setter opp kunne påvirke minsteinnskuddet ditt. F.eks om du har 10 % i en plan får du minsteinnskudd på 1000 kr (siden dette er det vi trenger for å investere minst 100 kr i et fond).